معماری Architecture
طراحی و ساخت مجموعه های مسکونی و ویلایی خاص

oفعالیت ما بیشتر متمرکز به ساخت ویلا و یا مجموعه های مسکونی با شرایط خاص و متفاوت میباشد.

oتجربه ساخت فضاهای متفاوت با دقت در نوع عملکرد واستفاده از مصالح متفاوت با روشهای اجرای مخصوص به خود که در بسیاری از موارد به صورت انحصاری و خلاقانه قابل اجرا هستند از ویژگیهای این مجموعه میباشند.