مرمت و بازسازی ساختمان Restoration
مرمت و باززنده سازی ابنیه تاریخی

این مجموعه شامل طراحان مجرب و تیمهایه اجرایی توانا با خلاقیتی ویژه اجرای پروژه هایی چالش برانگیز در بافتهای قدیمی که ترجیحا به ثبت میراث ان اقلیم رسیده باشند را به عهده میگیرد.

 

  • مرمت و باز زندهسازی منازل قدیمی و به ثبت میراث ملی رسیده.