طراحی و ساخت مبلمان Design&Product Furniture
طراحی و اجرای مبلمان ودست ساخته هایی خاص جهت نیاز هر کارفرما به صورت مجزا

o برانیم تا باحفظ خط و مشی کلی از تکرار اثار بپرهیزیم چرا که هر پروژه شرایط ویژه خود رادارد.

اثری منحصر به فرد خواهد بود که مشابه ان تکرار نشده باشد.

از جمله توانمندیهای این مجموعه تطبیق طراحی و مصالح به همراه اجرای دقیق ترین جزییات در مقیاسهای متنوع میباشد.

اثار به جا مانده از محصولات این مجموعه نشان از علاقه شدید به خلق اثاری که توجه ویژه به نواوری و هماهنگی انها با فضاهای مرتبط میباشدرا نمایانگر است.

از زمان اغاز به کاراین مجموعه 15 سال سپری شده است و در زمینه مبلمان بالغ بر 1000 ایتم طراحی و اجرا شده متفاوت میباشد که هر کدام برای نیاز کارفرمایی خاص به اجرا رسیده است.