علی صفویان متولد 1358 در شهر شیراز

معمار،طراح داخلی و سازنده مبلمان های سفارشی و خاص فارغ التحصیل رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه بین الملل قشم میباشد.

وی و همکاران با نگاهی هنری ودیدگاهی زمینه گرا  با توجه به امکانات بومی و پتانسیل های اقلیمی از سال 1384 تا کنون مشغول به فعالیت میباشد.

اثار برجای مانده شامل طراحی و اجرای پروژه های معماری و معماری داخلی و همچنین طراحی و ساخت مبلمان های سفارشی که غریب به 1000 عدد طراحی وساخته شده برای هر کارفرمایی به خصوص  با ویژگیهای متفاوت ان بوده است.

ما برانیم تا باحفظ خط مشی کلی از تکرار اثار بپرهیزیم چرا که هر پروژه شرایط ,امکانات ,نقاط ضعف و قوتهای مخصوص به خود رادارد.

اثری منحصر به فرد خواهد شد که مشابه ان تکرار نشده باشد.

ازجمله توانمندی های این مجموعه تطبیق طراحی با مصالح وروند دقیق جزییات در مقیاسهای متنوع میباشد.

هماهنگی و ترکیب و عملکرد انها با شرایط موجود با برخوردی زاهدانه سعی در اغنای کافرمایانی که صرفا اثری خاص را مطالبه گر هستند قدم برمیدارد.

 

همکاران

طراحی و اسکیس :اقای سینا اقاجانی                                                                ARCHITECT COLLEAGUE:MR.SINA AGHAJANI   

طراحی و معماری :خانم فخرالسادات طباطبایی                                      ARCHITECTCOLLEAGUE:MS.FAKHROSADAT TABATABAIE

طراحی و معماری:خانم عزیزی                                                                                       ARCHITECTCOLLEAGUE:MS. AZIZI        

طراحی وامور گرافیک : اقای مهدی دهیادگاری                                                     DESIGN&GRAPHIC: MR.MEHDI DEHYADEGARI  

برق :مهندس امید شیعتی                                                                                  ELECTERICAL MANAGER:MR.OMID SHIATI